Els més venuts

 • LA TORRE ENCANTADA
  LA TORRE ENCANTADA

  Joc molt visual en què els jugadors han de salvar la princesa del malvat...

  29,95 €
 • UBONGO
  UBONGO

  Trepidant joc en què tots els jugadors han d'encaixar les seves peces en...

  35,95 €
 • Alquimistas
  Agricola

  En aquest premiat joc, els jugadors hauran de fer prosperar les seves...

  56,00 €
 • EL DESIERTO PROHIBIDO
  EL DESIERTO PROHIBIDO

  Seqüela temàtica de L'illa prohibida, on els jugadors adopten el paper...

  27,00 €

Información

CONDICIONS GENERALS

Objecte

La lectura de les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant, "CGC") és condició necessària i prèvia la formalització de la compra de qualsevol article o producte a través del web Jugami.org. Les presents CGC regeixen la relació de l'usuari (en endavant, "l'Usuari") amb Jugami (David Giordano Navarro), (en endavant, "Jugami.org") amb domicili en Avd / Pla del Vinyet 99 2n2a, 08172 Sant Cugat del Vallès. titular del CIF 46743170V.

Les CGC us permetran tenir coneixement d'algunes característiques importants del servei prestat per Jugami.org, com ara el servei d'atenció al client, servei de lliuraments, garanties i valor afegit que Jugami.org presti directament o indirectament (en endavant, en el seu conjunt, "el Servei").

La cumplimentació dels formularis posats a la seva disposició per fer una comanda, així com la facilitació de les dades bancàries, de la targeta de crèdit o de Pay Pal implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes CGC publicades a la pàgina web de Jugami.org a (en endavant, "la nostra Pàgina Web").

Procés de compra

Adquirir algun dels articles exposats a través de Jugami.org és molt senzill, pots trobar els productes en què tinguis interès buscant-per categories o per nom. Un cop completat el procés de compra només hauràs d'introduir les teves dades d'enviament, seleccionar el mètode de pagament que més t'agradi i en uns dies tindràs la teva comanda a casa.

Termini de validesa de l'oferta

Els preus i condicions exposats a la web són vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta, exceptuant errors tipogràfics o d'introducció. Jugami.org no es fa responsable de cap canvi que pugui haver entre sessions.

Preus, facturació i pagaments

Són aplicables als articles els preus i càrrecs corresponents especificats en la descripció de l'article, en els quals s'inclouen sempre els impostos indirectes, d'acord amb les tarifes i altres condicions generals i / o particulars, ofertes o promocions econòmiques vigents en cada moment i que seran publicades a la nostra pàgina web o en altres mitjans.

Les despeses d'enviament no estan inclosos en la descripció de l'article i seran per compte del comprador. Aquestes despeses són els indicats a la web i es sumaran a l'import de les compres amb caràcter previ a la confirmació de la comanda. A la factura es detallaran els ports.

Vostè podrà pagar totes les compres realitzades a través de Jugami.org de les següents formes

1. Pagament mitjançant transferència bancària

Vostè pot optar per pagar les seves compres realitzades a través de Jugami.org a través de transferència bancària. En aquest supòsit, no es considerarà realitzada la compra fins que l'import de la mateixa no s'hagi rebut en el compte bancari posada a la seva disposició amb aquesta finalitat per part de Jugami.org, després del que enviarem un correu electrònic al comprador informant de la recepció de la seva transferència, o bé enviï un justificant de la mateixa.

La compra també es considerarà confirmada si després de la realització de la transferència fan arribar una còpia del resguard de la transferència al correu electrònic info@Jugami.cat

Les comissions bancàries meritades com a conseqüència de la realització de la transferència bancària dependran de cada entitat i de les condicions de la mateixa i correran en tot cas a càrrec del comprador.

2. Pagament per PayPal

També podrà pagar utilitzant el seu compte PayPal. La seva compra es considerarà realitzada en en el moment en què es confirmin les dades de la compra. En cas que el càrrec no s'hagi pogut efectuar per alguna circumstància ens posarem en contacte amb vostè a través del correu electrònic per a informar de la incidència. En tot cas les dades del compte Pay Pal cal que es corresponguin amb les dades del comprador, en cas contrari, Jugami.org es reserva la facultat de posar-se en contacte amb el comprador per ratificar la seva identitat.

A causa de l'alta comissió que Pay Pal exigeix, Jugami.org podrà aplicar un plus a l'usuari en triar aquest mitjà de pagament, el qual s'especificarà amb caràcter previ a la confirmació de la comanda. < / p>

Obligacions de les parts

Jugami.org estarà obligada a:

 1. Facilitar informació completa sobre cada article a la venda exposat a la seva web (preu, idioma, característiques, etc.)
 2. Adoptar les accions necessàries per possibilitar que la compravenda d'articles a través del web es desenvolupi correctament i sense incidències.
 3. Tenir a disposició dels compradors un servei de postvenda i un Servei d'Atenció al Client.
 4. Disposar dels mitjans necessaris i prestar el Servei de manera que es garanteixi que el comprador rebi l'article adquirit en les millors condicions.

  Per la seva banda, les obligacions de l'Usuari seran les següents:

  1. Utilitzar el Servei d'acord amb les Condicions d'Ús de la web, la Política de Privacitat i les presents Condicions Generals de Contractació.
  2. Abonar per qualsevol dels procediments permesos els articles adquirits a través de Jugami.org
  3. No utilitzar la web i el Servei ofert per Jugami.org en contra de les exigències de la bona fe o de forma impròpia, il·lícita, maliciosa o fraudulenta.
  4. L'Usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les seves dades personals i es compromet a facilitar dades autèntiques i veraces. Qualsevol variació o modificació de les seves dades personals que pugui ser rellevant per a l'adequada prestació del servei s'ha de notificar sense dilació a Jugami.org.

   Lliurament de comandes i terminis de lliurament

   El lliurament dels productes es realitzarà en tot cas mitjançant agència de transports.

   Jugami.org enviarà els productes sol·licitats segons les dades facilitades en realitzar la comanda. No assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari, o per impossibilitat física de realitzar el lliurament. Seran per compte del client les despeses de l'enviament fallit i la seva posterior devolució.

   Les comandes seran enviats degudament embalats, segons les necessitats del producte.

   El termini de lliurament de cada producte pot dependre de múltiples factors, com l'origen, l'estoc disponible o les existències disponibles, existència de reedicions, etc. En la descripció dels productes oferts a través de Jugami.org es fa una estimació del termini de lliurament. Un cop realitzada la compra Jugami.org el mantindrà informat en tot moment del procés d'enviament de l'article adquirit.

   Jugami.org no es fa responsable si el termini indicat no pogués complir-se per causes de força major alienes a Jugami.org . (Per ex: Condicions meteorològiques especialment severes, vagues en el sector del transport, etc.).

   En el cas que en el moment de rebre el paquet, aquest presentés visibles signes de deteriorament o d'haver estat obert, comproveu seu contingut abans de signar la seva conformitat amb la recepció. Si la comanda estigués danyat o incomplet, si us plau cursa la devolució mitjançant el formulari de devolucions per tal que puguem realitzar-li un nou enviament.

   Dret de resolució

   El pagament s'ha d'efectuar per algun dels mitjans indicats en la condició general corresponent. L'ús fraudulent de la targeta de crèdit o la denegació de l'operació de cobrament donarà dret a Jugami.org, a no tramitar o lliurar la comanda, sense perjudici d'exigir la indemnització dels danys i perjudicis produïts. < / p>

   El comprador podrà desistir del contracte dins el termini de catorze (14) dies hàbils des de la data de recepció del producte comunicant-ho a les nostres oficines mitjançant correu electrònic info@Jugami.cat. Li remetrem un informe de devolució que Un. Haurà d'omplir i adjuntar a la mercaderia retornada. Aquest dret es pot exercir sobre un, diversos, o la totalitat dels articles rebuts.

   L'exercici d'aquest dret està condicionat al fet que els articles sobre els quals s'exercita i els seus embalatges de fàbrica (plàstic retractilat o precinte) es troben en intactes i que la seva devolució vingui acompanyada de documents acreditatius de la transacció, o d'una còpia. El comprador haurà de córrer amb les despeses de devolució i enviar degudament protegits per al seu transport. Un cop rebuda i comprovada la mercaderia Jugami.org procedirà a la devolució de l'import total pagat pel client en el moment de formalitzar la comanda, la devolució es realitzarà pels mateixos mitjans de pagament que van ser usats per realitzar la comanda

   No es pot exercir el dret de resolució o desistiment respecte a productes personalitzats.

   Garanties

   Si l'article adquirit a través de Jugami.org presentés algun desperfecte en el moment de la seva adquisició o un deteriorament no relacionat amb un mal ús, accident, o ús negligent del producte en els 15 dies posteriors a la seva recepció , el comprador ha de comunicar al nostre servei d'Atenció al Client. Procedirem, si fos possible, a substituir l'article en el menor espai de temps possible sense cost addicional per al comprador.

   Jugami.org no està obligat a indemnitzar l'usuari oa tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

   Característiques dels articles

   Jugami.org oferirà una descripció de cada un dels articles oferts a través de la seva pàgina web, indicant com a mínim el tipus, edició, nombre de jugadors, edat recomanada i idioma del joc.

   L'usuari serà responsable de qualsevol conseqüència derivada de no tenir en compte la informació proporcionada per Jugami.org pel que fa a l'edat del joc i de l'idioma.

   Com a regla general tots els jocs compten amb els seus manuals d'ús o instruccions de joc, en ells s'especificarà contingut de la caixa, instruccions, reglaments, edat recomanada de joc i normativa de seguretat aplicable.

   Servei d'atenció al client i notificacions

   Per a qualsevol reclamació o informació relativa al funcionament del web, facturació, qualitat o qualsevol altra qüestió relacionada amb la prestació del servei, si us plau, adreceu-vos al Servei d'Atenció al Client al més aviat des que tingués coneixement del fet que motivi la reclamació.

   Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@jugami.cat.

   Els mateixos mètodes de contacte valen també per a qualsevol comunicació o notificació que ens vulgui fer arribar amb motiu del Servei i la seva execució.

   Un cop presentada la seva reclamació se li assignarà a aquesta un número de referència que Jugami.org comunicarà a l'Usuari. En el cas que la reclamació es faci per via telefònica l'Usuari podrà sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut de la mateixa. Aquest document serà remès en el termini de deu (10) dies des de la sol·licitud.

   Quan la reclamació hagi estat solucionada, Jugami.org posarà tots els mitjans al seu abast per informar a l'Usuari de la solució adoptada a través del mateix mitjà utilitzat per presentar la reclamació.

   Protecció de dades de caràcter personal

   Tenim el màxim interès a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris i l'informem a través de la present política de privacitat sobre el tractament que fem dels mateixos.

   Jugami.org es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adequar-la a les novetats legals o jurisprudencials. En aquests supòsits s'anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi implicarà l'acceptació dels mateixos.

   LEGISLACIÓ APLICABLE

   Jugami.org compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament . Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. Que pot consultar a la nostra secció de protecció de dades.

   SEGURETAT

   Jugami.org ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

   En el procés de registre com a Usuari, se li assignarà una contrasenya. Com Usuari és responsable de canviar i mantenir la confidencialitat d'aquesta contrasenya, així com de totes les activitats que ocorrin en la sessió iniciada amb el seu nom d'usuari i contrasenya. L'Usuari es compromet a notificar a Jugami.org com més aviat l'ús no autoritzat del seu nom d'usuari i contrasenya o qualsevol altra fallada en la seguretat. Jugami.org no serà responsable pels danys o pèrdues que es poguessin originar a causa del no compliment d'aquesta obligació per part seva.

   RECOLLIDA DE DADES

   Jugami.org informa als usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

   De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Jugami.org informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer.

   La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

   L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l'esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

   Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, només si l'usuari presta el seu consentiment mitjançant la subscripció al newsletter, accepta l'enviament de comunicacions comercials per part de Jugami.org a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Jugami.org oa qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l'enviament de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes comunicacions comercials, que sempre seran realitzades per Jugami.org, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.
   < br /> Si ho desitja pot dirigir-se a Jugami.org, domiciliada a Av. Pla del vinyet 99, 2n 2a, 08172 Sant Cugat del Vallès o enviar un correu electrònic a info@Jugami.cat, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

   Jugami.org es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Jugami.org anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

   Jugami.org utilitza cookies en la mesura que són necessàries per a la prestació dels serveis, però en cap cas aquestes cookies recapten informació personal o revelen la identitat de l'usuari, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Aquestes poden llegir dades de navegació del lloc web per crear estadística, sempre amb la finalitat de donar un millor servei.

   Llei aplicable i fur competent

   La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l'espanyola i resta sotmesa, amb exclusió de qualsevol altre fòrum que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquests termes i condicions. En el cas que l'usuari tingui la condició de consumidor, el fòrum competent serà aquell que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció a consumidors.

   Crèdits

   Concepte i producció:

   Aquesta botiga connectats fou creada utilitzant el Programari Prestashop Shopping Cart . No oblidis fer-li un cop d'ull al bloc de comerç electrònic de PrestaShop per estar al dia i llegir tots els consells sobre la venda online i sobre com gestionar la teva web de comerç electrònic.

   CONDICIONS GENERALS

   Objecte

   La lectura de les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant, "CGC") és condició necessària i prèvia la formalització de la compra de qualsevol article o producte a través del web Jugami.org. Les presents CGC regeixen la relació de l'usuari (en endavant, "l'Usuari") amb Jugami (David Giordano Navarro), (en endavant, "Jugami.org") amb domicili en Avd / Pla del Vinyet 99 2n2a, 08172 Sant Cugat del Vallès. titular del CIF 46743170V.

   Les CGC us permetran tenir coneixement d'algunes característiques importants del servei prestat per Jugami.org, com ara el servei d'atenció al client, servei de lliuraments, garanties i valor afegit que Jugami.org presti directament o indirectament (en endavant, en el seu conjunt, "el Servei").

   La cumplimentació dels formularis posats a la seva disposició per fer una comanda, així com la facilitació de les dades bancàries, de la targeta de crèdit o de Pay Pal implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes CGC publicades a la pàgina web de Jugami.org a (en endavant, "la nostra Pàgina Web").

   Procés de compra

   Adquirir algun dels articles exposats a través de Jugami.org és molt senzill, pots trobar els productes en què tinguis interès buscant-per categories o per nom. Un cop completat el procés de compra només hauràs d'introduir les teves dades d'enviament, seleccionar el mètode de pagament que més t'agradi i en uns dies tindràs la teva comanda a casa.

   Termini de validesa de l'oferta

   Els preus i condicions exposats a la web són vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta, exceptuant errors tipogràfics o d'introducció. Jugami.org no es fa responsable de cap canvi que pugui haver entre sessions.

   Preus, facturació i pagaments

   Són aplicables als articles els preus i càrrecs corresponents especificats en la descripció de l'article, en els quals s'inclouen sempre els impostos indirectes, d'acord amb les tarifes i altres condicions generals i / o particulars, ofertes o promocions econòmiques vigents en cada moment i que seran publicades a la nostra pàgina web o en altres mitjans.

   Les despeses d'enviament no estan inclosos en la descripció de l'article i seran per compte del comprador. Aquestes despeses són els indicats a la web i es sumaran a l'import de les compres amb caràcter previ a la confirmació de la comanda. A la factura es detallaran els ports.

   Vostè podrà pagar totes les compres realitzades a través de Jugami.org de les següents formes

   1. Pagament mitjançant transferència bancària

   Vostè pot optar per pagar les seves compres realitzades a través de Jugami.org a través de transferència bancària. En aquest supòsit, no es considerarà realitzada la compra fins que l'import de la mateixa no s'hagi rebut en el compte bancari posada a la seva disposició amb aquesta finalitat per part de Jugami.org, després del que enviarem un correu electrònic al comprador informant de la recepció de la seva transferència, o bé enviï un justificant de la mateixa.

   La compra també es considerarà confirmada si després de la realització de la transferència fan arribar una còpia del resguard de la transferència al correu electrònic info@Jugami.cat

   Les comissions bancàries meritades com a conseqüència de la realització de la transferència bancària dependran de cada entitat i de les condicions de la mateixa i correran en tot cas a càrrec del comprador.

   2. Pagament per PayPal

   També podrà pagar utilitzant el seu compte PayPal. La seva compra es considerarà realitzada en en el moment en què es confirmin les dades de la compra. En cas que el càrrec no s'hagi pogut efectuar per alguna circumstància ens posarem en contacte amb vostè a través del correu electrònic per a informar de la incidència. En tot cas les dades del compte Pay Pal cal que es corresponguin amb les dades del comprador, en cas contrari, Jugami.org es reserva la facultat de posar-se en contacte amb el comprador per ratificar la seva identitat.

   A causa de l'alta comissió que Pay Pal exigeix, Jugami.org podrà aplicar un plus a l'usuari en triar aquest mitjà de pagament, el qual s'especificarà amb caràcter previ a la confirmació de la comanda. < / p>

   Obligacions de les parts

   Jugami.org estarà obligada a:

   1. Facilitar informació completa sobre cada article a la venda exposat a la seva web (preu, idioma, característiques, etc.)
   2. Adoptar les accions necessàries per possibilitar que la compravenda d'articles a través del web es desenvolupi correctament i sense incidències.
   3. Tenir a disposició dels compradors un servei de postvenda i un Servei d'Atenció al Client.
   4. Disposar dels mitjans necessaris i prestar el Servei de manera que es garanteixi que el comprador rebi l'article adquirit en les millors condicions.

    Per la seva banda, les obligacions de l'Usuari seran les següents:

    1. Utilitzar el Servei d'acord amb les Condicions d'Ús de la web, la Política de Privacitat i les presents Condicions Generals de Contractació.
    2. Abonar per qualsevol dels procediments permesos els articles adquirits a través de Jugami.org
    3. No utilitzar la web i el Servei ofert per Jugami.org en contra de les exigències de la bona fe o de forma impròpia, il·lícita, maliciosa o fraudulenta.
    4. L'Usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les seves dades personals i es compromet a facilitar dades autèntiques i veraces. Qualsevol variació o modificació de les seves dades personals que pugui ser rellevant per a l'adequada prestació del servei s'ha de notificar sense dilació a Jugami.org.

     Lliurament de comandes i terminis de lliurament

     El lliurament dels productes es realitzarà en tot cas mitjançant agència de transports.

     Jugami.org enviarà els productes sol·licitats segons les dades facilitades en realitzar la comanda. No assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari, o per impossibilitat física de realitzar el lliurament. Seran per compte del client les despeses de l'enviament fallit i la seva posterior devolució.

     Les comandes seran enviats degudament embalats, segons les necessitats del producte.

     El termini de lliurament de cada producte pot dependre de múltiples factors, com l'origen, l'estoc disponible o les existències disponibles, existència de reedicions, etc. En la descripció dels productes oferts a través de Jugami.org es fa una estimació del termini de lliurament. Un cop realitzada la compra Jugami.org el mantindrà informat en tot moment del procés d'enviament de l'article adquirit.

     Jugami.org no es fa responsable si el termini indicat no pogués complir-se per causes de força major alienes a Jugami.org . (Per ex: Condicions meteorològiques especialment severes, vagues en el sector del transport, etc.).

     En el cas que en el moment de rebre el paquet, aquest presentés visibles signes de deteriorament o d'haver estat obert, comproveu seu contingut abans de signar la seva conformitat amb la recepció. Si la comanda estigués danyat o incomplet, si us plau cursa la devolució mitjançant el formulari de devolucions per tal que puguem realitzar-li un nou enviament.

     Dret de resolució

     El pagament s'ha d'efectuar per algun dels mitjans indicats en la condició general corresponent. L'ús fraudulent de la targeta de crèdit o la denegació de l'operació de cobrament donarà dret a Jugami.org, a no tramitar o lliurar la comanda, sense perjudici d'exigir la indemnització dels danys i perjudicis produïts. < / p>

     El comprador podrà desistir del contracte dins el termini de catorze (14) dies hàbils des de la data de recepció del producte comunicant-ho a les nostres oficines mitjançant correu electrònic info@Jugami.cat. Li remetrem un informe de devolució que Un. Haurà d'omplir i adjuntar a la mercaderia retornada. Aquest dret es pot exercir sobre un, diversos, o la totalitat dels articles rebuts.

     L'exercici d'aquest dret està condicionat al fet que els articles sobre els quals s'exercita i els seus embalatges de fàbrica (plàstic retractilat o precinte) es troben en intactes i que la seva devolució vingui acompanyada de documents acreditatius de la transacció, o d'una còpia. El comprador haurà de córrer amb les despeses de devolució i enviar degudament protegits per al seu transport. Un cop rebuda i comprovada la mercaderia Jugami.org procedirà a la devolució de l'import total pagat pel client en el moment de formalitzar la comanda, la devolució es realitzarà pels mateixos mitjans de pagament que van ser usats per realitzar la comanda

     No es pot exercir el dret de resolució o desistiment respecte a productes personalitzats.

     Garanties

     Si l'article adquirit a través de Jugami.org presentés algun desperfecte en el moment de la seva adquisició o un deteriorament no relacionat amb un mal ús, accident, o ús negligent del producte en els 15 dies posteriors a la seva recepció , el comprador ha de comunicar al nostre servei d'Atenció al Client. Procedirem, si fos possible, a substituir l'article en el menor espai de temps possible sense cost addicional per al comprador.

     Jugami.org no està obligat a indemnitzar l'usuari oa tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

     Característiques dels articles

     Jugami.org oferirà una descripció de cada un dels articles oferts a través de la seva pàgina web, indicant com a mínim el tipus, edició, nombre de jugadors, edat recomanada i idioma del joc.

     L'usuari serà responsable de qualsevol conseqüència derivada de no tenir en compte la informació proporcionada per Jugami.org pel que fa a l'edat del joc i de l'idioma.

     Com a regla general tots els jocs compten amb els seus manuals d'ús o instruccions de joc, en ells s'especificarà contingut de la caixa, instruccions, reglaments, edat recomanada de joc i normativa de seguretat aplicable.

     Servei d'atenció al client i notificacions

     Per a qualsevol reclamació o informació relativa al funcionament del web, facturació, qualitat o qualsevol altra qüestió relacionada amb la prestació del servei, si us plau, adreceu-vos al Servei d'Atenció al Client al més aviat des que tingués coneixement del fet que motivi la reclamació.

     Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@jugami.cat.

     Els mateixos mètodes de contacte valen també per a qualsevol comunicació o notificació que ens vulgui fer arribar amb motiu del Servei i la seva execució.

     Un cop presentada la seva reclamació se li assignarà a aquesta un número de referència que Jugami.org comunicarà a l'Usuari. En el cas que la reclamació es faci per via telefònica l'Usuari podrà sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut de la mateixa. Aquest document serà remès en el termini de deu (10) dies des de la sol·licitud.

     Quan la reclamació hagi estat solucionada, Jugami.org posarà tots els mitjans al seu abast per informar a l'Usuari de la solució adoptada a través del mateix mitjà utilitzat per presentar la reclamació.

     Protecció de dades de caràcter personal

     Tenim el màxim interès a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris i l'informem a través de la present política de privacitat sobre el tractament que fem dels mateixos.

     Jugami.org es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adequar-la a les novetats legals o jurisprudencials. En aquests supòsits s'anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi implicarà l'acceptació dels mateixos.

     LEGISLACIÓ APLICABLE

     Jugami.org compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament . Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. Que pot consultar a la nostra secció de protecció de dades.

     SEGURETAT

     Jugami.org ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

     En el procés de registre com a Usuari, se li assignarà una contrasenya. Com Usuari és responsable de canviar i mantenir la confidencialitat d'aquesta contrasenya, així com de totes les activitats que ocorrin en la sessió iniciada amb el seu nom d'usuari i contrasenya. L'Usuari es compromet a notificar a Jugami.org com més aviat l'ús no autoritzat del seu nom d'usuari i contrasenya o qualsevol altra fallada en la seguretat. Jugami.org no serà responsable pels danys o pèrdues que es poguessin originar a causa del no compliment d'aquesta obligació per part seva.

     RECOLLIDA DE DADES

     Jugami.org informa als usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

     De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Jugami.org informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer.

     La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

     L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l'esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

     Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, només si l'usuari presta el seu consentiment mitjançant la subscripció al newsletter, accepta l'enviament de comunicacions comercials per part de Jugami.org a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Jugami.org oa qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l'enviament de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes comunicacions comercials, que sempre seran realitzades per Jugami.org, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.
     < br /> Si ho desitja pot dirigir-se a Jugami.org, domiciliada a Av. Pla del vinyet 99, 2n 2a, 08172 Sant Cugat del Vallès o enviar un correu electrònic a info@Jugami.cat, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

     Jugami.org es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Jugami.org anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

     Jugami.org utilitza cookies en la mesura que són necessàries per a la prestació dels serveis, però en cap cas aquestes cookies recapten informació personal o revelen la identitat de l'usuari, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Aquestes poden llegir dades de navegació del lloc web per crear estadística, sempre amb la finalitat de donar un millor servei.

     Llei aplicable i fur competent

     La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l'espanyola i resta sotmesa, amb exclusió de qualsevol altre fòrum que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquests termes i condicions. En el cas que l'usuari tingui la condició de consumidor, el fòrum competent serà aquell que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció a consumidors.

     Crèdits

     Concepte i producció:

     Aquesta botiga connectats fou creada utilitzant el Programari Prestashop Shopping Cart . No oblidis fer-li un cop d'ull al bloc de comerç electrònic de PrestaShop per estar al dia i llegir tots els consells sobre la venda online i sobre com gestionar la teva web de comerç electrònic.